Koje su nadležnosti gradonačelnika Beograda?

Nadležnosti gradonačelnika Beograda:

 • imenuje i razrešava zamenika gradonačelnika uz saglasnost Skupštine grada
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada
 • predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština grada, kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada
 • stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike
 • usmerava i usklađuje rad Gradske uprave
 • predlaže postavljenje i razrešenje načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave
 • odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Grada i Gradska uprava, uz saglasnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine grada
 • obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svog delokruga
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.